h

The Power to Heal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

You Deserve Health.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

c

Healing Presence.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

Mūsų teikiamos paslaugos

informavimas
 • Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.
 • Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų.
 • Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
 • Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe.
 • Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
tarpininkavimas
 • Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.
 • Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.
 • Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
apgyvendinimas
 • Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus, bei poreikius).
 • Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiesiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).
 • Teikiamos skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt. paslaugos.
maitinimas
 • Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
 • Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.
sveikatos
 • Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
 • Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
 • Asmeniui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją.
 • Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
soc-darbas
 • Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.
 • Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.
igudziai
 • Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.
 • Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
higiena
 • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 • naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • savarankiški asmenys patys naudojasi buitine skalbimo mašina, dušu, vonia ir kt.
laisvalaikis
 • Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 • Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 • muzikinės saviraiškos ugdymas (dainavimas), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas),
 • sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų),
 • sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, bei spaudą, žiūrėti televiziją.

Mes - jaukūs, šilti ir kupini meilės, bei empatiškumo namai, kur rasite kokybiškas paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

Mūsų misija

Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia, užtikrinant jiems kuo artimesnę namų aplinką, kad jaustųsi saugūs, reikalingi, bei oriai tęstų gyvenimą.

higiena
tarpininkavimas

Mūsų vizija

Būti modernia, lanksčia, socialinės globos paslaugas teikiančia įstaiga, kuri užtikrintų globos namų gyventojams visapusišką jų poreikių patenkinimą, jaukią, artimą namams gyvenimo aplinką, kad šioje įstaigoje komfortiškai jaustųsi ir gyventojai ir dirbantis personalas.

Mūsų tikslas

Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, teikti žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, švietimu ir ugdymu, padedančią kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti ryšius su šeima ir visuomene.

igudziai
soc-darbas

Mūsų vertybės

Sąžiningumas, pagarba, empatiškumas ir komandinis darbas.

Apie mus

Neįgalių ir pagyvenusių asmenų globos ir priežiūros paslaugas, užtikrinant teisę asmeniui pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, užtikrinant asmens fizinę ir psichinę sveikatą; asmens apsaugą ir saugumą; kasdienės veiklos ir laisvalaikio organizavimą, reikalingą maisto racioną; kad būtų patenkinti visi asmens poreikiai ir interesai – nuoširdų, apmokytą bei kvalifikuotą personalą.

logo_silavotonamai
logo

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos).
 • Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

Galerija