Paslaugos

informavimas
 • Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.
 • Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų.
 • Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
 • Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe.
 • Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
tarpininkavimas
 • Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.
 • Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.
 • Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
apgyvendinimas
 • Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus, bei poreikius).
 • Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiesiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).
 • Teikiamos skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt. paslaugos.
maitinimas
 • Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
 • Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.
sveikatos
 • Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
 • Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
 • Asmeniui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją.
 • Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
soc-darbas
 • Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.
 • Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.
igudziai
 • Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.
 • Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
higiena
 • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 • naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • savarankiški asmenys patys naudojasi buitine skalbimo mašina, dušu, vonia ir kt.
laisvalaikis
 • Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 • Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 • muzikinės saviraiškos ugdymas (dainavimas), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas),
 • sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų),
 • sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, bei spaudą, žiūrėti televiziją.